תמונות

מיכל בן חורין עם מוטקה קידר צילום: מיכל בן חורין