תמונות

גל בסון, אבי גרינצוויג, רועי פלס, עמית יאורי צילום: