תמונות

צלחות ביתילי, צלחת בעיצוב רן עוזר צילום: יוני רייף