תמונות

טלי נוי וזהר רייזמן. רוצים מקום שני (לי נוף)