תמונות

חנה לסלאו מגיעה אל תכנית הבוקר צילום: מתוך הבוקר של קשת