תמונות

ציון ברוך ואסי ישראלוף, אירוע שלישיית מה קשור צילום: אלעד דיין