תמונות

שחקני המבורג חוגגים על חשבון ראפיד. ינסן: &"הניצחון בהחלט הגיע לנו