תמונות

דוידוביץ', בימים שלא היתה צריכה להסתיר את הדגל (איגוד השייט)