תמונות

היו כאלה שממש הקדימו. לא מאשימים אותם (יוסי שקל)