תמונות

אליהו ורייט. אחד הגיע, השני נעלם (אלן שיבר)