תמונות

ישי סגן בבית המשפט צילום: עזרי עמרם, חדשות 2