תמונות

שיגורו באן, תמונה 13 צילום: Hiroyuki Hirai