תמונות

יוסי דורה (מימין). סיכם לשלוש שנים (עמית מצפה)