תמונות

עינת אקר טור חדש, הולך צילום: תומר ושחר צלמים