תמונות

הראל באוסטריה. יחייך גם אחרי המשחק? (רועי גלדסטון)