תמונות

ברגע האחרון שבועות, אפיריון צילום: רועי חן