תמונות

גרג דולי, טוויילייט סינגרז, הופעה צילום: דרור נחום