תמונות

נמרוד ורד וגל יוסף. יעמדו בראש הקבוצה המאוחדת