תמונות

בית לבד 12, כורסת הדו הבלויה לפני השדרוג צילום: צילום ביתי