תמונות

אירוע רב ענפי ראשון לרובם. הספורטאים הישראלים בגיבושון (הוועד האול