תמונות

אירוע דרמולוג'יקה אניה בוקשטיין3 צילום: צ'ינו פפראצי