תמונות

ילדיה של מיכל יושאי בטיול צילום: תומר ושחר צלמים