תמונות

נורית גפן 29.7, תמונה 1 צילום: שי בן אפרים