תמונות

Z:\celebspic\תמונות השבוע האחרון\מסיבת סיום עולם הזוהר, 23.2, אור צילום: אור גפן