תמונות

יובל ושרול יום עליית מאקו צילום: עודד קרני