תמונות

ציון ברוך אירוע שלומי שבת צילום: עודד קרני