תמונות

מחיצות10, אזור שקט בחלל הרחב במתחם דיזיין פלוס צילום: גדעון לוין, עיצוב-שני כהן ודנה נחום