תמונות

עוד ניצחון גדול במשחק צמוד. גודס (gettyimages)