תמונות

תגלית חודש מאי- דניאל להב צילום: ליאור קסון