תמונות

מאבק אווירי בין קאובינה ללירן אלמלם (אמיר לוי)