תמונות

קרן שביט המשך, חדר ארון גובה צילום: הגר דופלט