תמונות

רחמים וברקת. התקציב יישמר כשהיה (יניב גונן)