תמונות

סער שיינפיין מרצה בפני עורכות דין צילום: אלעד דיין