תמונות

רובן. ספג קללות מצד אחד ועידוד מצד שני (gettyimages)