תמונות

בית הולנדי, חוץ צילום: Christel Derksen & Rolf Bruggink