תמונות

החוזים בעל פה של דמאיו לא תקפים. אברמוב (דני מרון)