תמונות

הכנת משלוח מנות, נועה, מפלצת גובה צילום: נועה קליין