תמונות

אירוע רוב העיר - ירון ברובינסקי צילום: לידור ברלינסקי