תמונות

קומנדו גבעתי 10 צילום: נועה סיטי אליהו, במחנה