תמונות

המרינס לוחמים בלילה צילום: כוחות המארינס האמריקאים