תמונות

ספריות. מוזיאון תל אביב האגף החדש, אדריכל עמית נמליך צילום: אמית הרמן