תמונות

סג"ם איילת ציון מ"מ בגדוד רם בנפה הסדירה צילום: דו"צ