תמונות

ליאת בלזר חדש, חדר רחצה כחול כיור צילום: הגר דופלט