תמונות

מה הסיכוי - פרופ' סהרון רוסט צילום: הטלוויזיה החינוכית