תמונות

ינואר 2009: אסור לחברות הסלולאר להעלות מחירים בתקופת ההתחייבות