תמונות

תדרוך אחרון, ויאללה יוצאים למוקדמות (אלן שיבר)