תמונות

מורסאן כובש ומצמק. איווניר: &"היינו צריכים לעשות שינויים כדי לא לס