תמונות

מיכל פיירמן, מיטה שידה צילום: מיכל הרדוף רז