תמונות

רענן שטרן, ג, לפני השיפוץ צילום: צילום ביתי