תמונות

קומנדו גבעתי 12 צילום: נועה סיטי אליהו, במחנה